Jdi na obsah Jdi na menu
 


Podchřibáci

17. 6. 2012

 

Tábor 2005
Tábor na Libavé

Oddíl řídí oddílová rada, která se schází pravidelně jednou měsíčně. Členy rady jsou rádci družin, oddíloví rádci a vedoucí oddílu. Oddílovou radu střídavě svolávají a řídí oddíloví rádci podle oddílového plánu, který je každoročně sestavován. Družiny se scházívají na pravidelných družinových schůzkách jednou týdně. Jednou měsíčně jsou organizovány výlety nebo oddílovky pro jednotlivé věkové kategorie pod vedením oddílových rádců, které společně připravují s rádci na oddílových radách.

V oddíle se snažíme nabídnout členům co nejpestřejší činnost. Mezi tradiční akce patří turnaje v softbale, hokejbale, lacrosu, Vánoční besídka, Betlémské světlo, Tříkrálová sbírka, návštěva jeskyní v Moravském krasu, sjíždění řeky Moravy na kánoích, návštěva lanového centra v Brně, výprava do Aquaparku ve Vyškově, skálolezení, dřevárny a další. Nechybí letní tábory - jeden pro vlčata a světlušky a druhý pro skauty a skautky. Pro starší skauty a skautky + rádce a rovery se konávají jednou za 14 dnů „čajovny“ s částečně roverským programem. Pro členy oddílu vychází občasník „Krokodýl“

Výchově a vzdělávání rádců je věnována obzvláštní péče - pořádáme pro ně rádcovské kurzy, rádcovské víkendovky a zdravotnický kurz a také pro ně vydáváme námětový časopis Rádcovský kompas. Dvakrát ročně jede oddílová rada na napůl zábavnou a napůl pracovní víkendovou akci - tzv. výjezd odd. rady.

Nezapomínáme ani na akce pro veřejnost - dětské či sportovní dny v jednotlivých obcích, sportovní turnaje, maškarní bály, drakiády, vypomáháme farnosti s Dnem farnosti, Mikulášskou besídkou.

V oddíle jsme si za cíl zvolili dva hlavní úkoly

  1. Výchova členů: Pomáhat rozvíjet vlastnosti a schopnosti, které jsou důležité pro morální rozvoj a budoucí uplatnění. Podporovat samostatnost a odpovědnost, schopnost týmové práce, tvořivost a touhu se dále zlepšovat. Vést členy k ochraně přírody, dobrému vztahu k regionu ve kterém žijí, iniciativě, tělesnému rozvoji.
  2. Výcvik členů: V dovednostech a schopnostech umožňujících se postarat nejen o sebe, ale i o druhé - první pomoc, zdravověda, práce s různými nástroji, vaření, pobyt a orientace v přírodě.

 

Děti se často na skautských schůzkách a výpravách dostávají do situací v nichž jsou nuceny překonávat sebe sama - strach, únavu, zimu, hlad,...jsou nuceny se sami rozhodovat ale také pracovat v týmu. Toto vše posiluje jejich osobnost což jim později může velmi pomoci odolat nabízejícím se lákadlům jakými jsou cigarety, alkohol, drogy a jiných závislostí.

Nabízíme dětem široký okruh přátel - v oddíle je asi 100 skautů a skautek. Naší snahou je z členů vytvářet dobré party kamarádů, kteří se vzájemně budou podporovat a pomáhat si a snížit tak riziko zapojení dětí do nevhodných part, které by na ně měly špatný vliv. Vedeme také členy k nezištné pomoci druhým. To má nejen přínos pro potřebné, ale také i pro samotné členy - posiluje to jejich rozhodnost, samostatnost, odpovědnost.

Program směřujeme k záchranářskému výcviku, poznávání a ochraně přírody, rukodělným a výtvarným činnostem, humanitární činnosti ale také i brigádám na pomoc obcím a organizaci. Výchovu a výcvik se snažíme zpestřit programem zajímajícím mladé lidi a zpracovávat jej dobrodružným, romantickým a zábavným způsobem.

Trocha historie

Skautský oddíl byl v Kostelci založen roku 1945 místním farářem. Členy oddílu byli především ministranti. Po zákazu skautingu v roce 1950 působil oddíl až do roku 1989 jen jako ministrantská skupina. Poté byla jeho činnost obnovena. Nový oddíl vznikl v Kostelci na podzim roku 1990. Nejdříve se rozjela družina skautů - Medvědi, později i družina světlušek a vlčat. Klubovnu si zařídili pod hasičskou zbrojnicí po domluvě s obecním úřadem.

Lanová lávka

Od roku 1994 se začínají účastnit akcí Kosteleckého oddílu kluci z Milotic. Výpravy se již organizují po celé Moravě a vytváří se tradiční akce. V Miloticích je pak založena rádcovská družina, jejíž členové si posléze zakládají družinu vlčat. To dalo podnět ke vzniku družiny světlušek. Podobně se vyvíjela situace i v Hýslích, kde místní děti projevily zájem o skauting. Na podzim 1996 vzniká družina skautek a jelikož bylo i několik zájemců z místních chlapců, byla na jaře 1997 založena družina skautů. Klubovnu si zařídili v hasičské zbrojnici.

Rok 1998 přináší změny. Přibývá výprav a i program se zkvalitňuje. Účastníme se střediskových akcí, které se rozjely jako houby po dešti. Na podzim 1999 vzniká pod naším oddílem jedna družina světlušek v Kyjově.

Družinová schůzkaDružinová schůzka skautek z Milotic

V květnu 2000 poprvé pořádáme v jednotlivých obcích divadelní představení pro veřejnost, cílem byla prezentace oddílu. Bohužel návštěvnost nebyla vysoká. V červnu jsme zorganizovali v jednotlivých obcích Dětské dny pro veřejnost. Návštěvnost tentokrát byla již lepší. Někteří naši členové oddílu se každoročně na podzim podílejí na organizaci divadla pro postižené děti ve Vřesovicích.

V září 2001 jsme provedli v Ježovské škole nábor nováčků. Po náboru vznikají v Ježově družiny světlušek a vlčat. Klubovnu zpočátku neměly, proto se scházely ve školní družině. Pak jim byla přidělena klubovna na malém hřišti, kterou si svépomocí opravili. V roce 2004 se oddíl rozšiřuje i do Moravan, kde vzniká smíšená družina mladších dětí. V roce 2005 pak byla založena ve Svatobořicích družina vlčat a družina světlušek. Schází se ve Svatoborské zvonici. Na podzim 2006 jsme byli požádáni o zavedení skautingu v Želeticích. Na fotbalovém hřišti jsme uspořádali sportovní den, z něhož vzešlo asi 25 nováčků. V Želeticích vznikly čtyři družiny - vlčata, světlušky, skauti a skautky. Scházejí se na místní faře.